Grundejerforening i Hjortespring, Herlev

Link til find hjertestarter

Der er nu tilføjet et link i højre side til at finde nærmeste hjertestarter i Herlev. Klik på linket og zoom ind, eller vælg (hvis det er muligt) at finde den nærmeste ud fra din position.

Du kan også downloade TrygFondens “Hjertestart”-app til din telefon, så du har den lige ved hånden hvis du skulle få brug for det.

Det er også muligt at tilmelde sig som hjerteløber på https://hjertestarter.dk

Henvendelse fra Gigabit

Grundejerforeningen har modtaget denne henvendelse fra Gigabit ApS den 12.oktober 2018:
—————————
Besked:
Til formanden for GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING, Ole Thomsen.

Gigabit undersøger interessen for fibernet til villaer i jeres område og vil naturligvis gerne informere om projektet – især om graveteknikken og reetablering.

Mandskabet benytter styret underboring, og dermed bliver generne ved arbejde mindre end ved traditionel længdegravning.

Boringen foregår mellem to huller i jorden; der graves ét hul, hvor boringen begynder, og et andet 70 – 100 m længere henne på vejstrækningen, hvor boringen afsluttes. Her kobles fiberrør på borehovedet, som trækkes med tilbage til begyndelsesstedet. Belægningen reetableres herefter.

Gigabit har egne brolæggere ansat, som er dedikerede til reetableringsarbejdet. Herlev Kommune gennemfører en afleveringsforretning for at sikre sig, at kvaliteten er i orden.

Beslutningen om eventuel etablering af fibernet fordrer ingen handling fra foreningens side, men Gigabit bestræber sig naturligvis på at være på god fod med grundejerforeninger og vejlaug i fiberprojektets dækningsområde. I første uge af december afgøres det, om der er tilstrækkelig interesse til at igangsætte projektet. Materiale blev husstandsomdelt i dag.

Gigabit afholder informationsmøde 13/11, Kl. 18.30.

Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31, Fælleslokalet, 1.sal.

I det fleste tilfælde vil det være muligt at realisere et fiberprojekt med ca. 25% tilmeldte. Den nødvendige tilslutningsprocent varierer efter afstanden mellem matrikler og belægningstyper.

Man kan læse mere om projektet her: https://gigabit.dk/projekter.html

Hvis der er nok tilslutning, går Gigabit i gang med projekteringsfasen, og opstart af gravning kan forventes senest seks måneder efter tilmeldingsfristen.

Jeg besvarer gerne spørgsmål. Skriv også gerne, hvis en opringning foretrækkes.

Med venlig hilsen
Jane MacPherson
Kommunikation, PR- og Marketing

Gigabit ApS
Formervangen 34
2600 Glostrup
tlf. +45 71 99 22 30

Status på trafikforholdene på Gammelgårdsvej

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen for at få en status på trafikforholdene på Gammelgårdsvej, efter at kommunen har fjernet de eksistsrence chikaner. Her er deres svar:

“For at besvare dit spørgsmål, så er vi i gang med at nedlægge de gamle chikaner, for at etablere cirkelbump i stedet. Dette skyldes, at de er mere trafiksikre for cyklister og lettere at vedligeholde.

Projektet forventes færdigt i næreliggende fremtidig, hvor præcise dato ikke kan konkretiseres. Alt arbejdet foregår over tre korte etaper.

  1. Etape, den igangværende, er fjernelse af chikanerne. Dette er færdiggjort
  2. Etape to, hvor vores Serviceafdeling etablere et midlertidigt bump. Dette er færdiggjort
  3. Etape er når de fjerner det midlertidige bump, og etablerer et korrekt asfalts bump. Dette tager som regel 1 dag. Dette ligger lidt ude i fremtiden, da der er offentligt udbud på opgaven, hvorfor vi ikke kan svare på tidshorisonten.”

SPILDEVANDSPLANEN – Herlev Kommune

Hvad har Herlev Kommune gjort i forhold til øget nedbør

Forebyg indbrud

For at undgå indbrud er her et par nyttige links

Har du selv gode eller dårlige erfaringer med sikkerhed i hjemmet som du vil dele så sig til.

opdateret regnskab og referat

Pindsvin i området

Der bliver sat pindsvin ud i vores område (Gammelgårdsvej/Barupvej), så vi skal appellere til hundeejere, at de forsøger at holde deres hunde fra at lege eller jage pindsvin, hvis de møder dem. Synes man iøvrigt det kunne være hyggeligt med et pindsvin til at supplere dyrelivet i haven, er man velkommen til at kontakte Pindsvinevennerne (www.Pindsvin.dk) og finde ud af om ens have er egnet til udsætning.

Referater og regnskaber

Så er regnskaber og referater for de senere år lagt op.