Grundejerforening i Hjortespring, Herlev

Status på trafikforholdene på Gammelgårdsvej

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen for at få en status på trafikforholdene på Gammelgårdsvej, efter at kommunen har fjernet de eksistsrence chikaner. Her er deres svar:

“For at besvare dit spørgsmål, så er vi i gang med at nedlægge de gamle chikaner, for at etablere cirkelbump i stedet. Dette skyldes, at de er mere trafiksikre for cyklister og lettere at vedligeholde.

Projektet forventes færdigt i næreliggende fremtidig, hvor præcise dato ikke kan konkretiseres. Alt arbejdet foregår over tre korte etaper.

  1. Etape, den igangværende, er fjernelse af chikanerne. Dette er færdiggjort
  2. Etape to, hvor vores Serviceafdeling etablere et midlertidigt bump. Dette er færdiggjort
  3. Etape er når de fjerner det midlertidige bump, og etablerer et korrekt asfalts bump. Dette tager som regel 1 dag. Dette ligger lidt ude i fremtiden, da der er offentligt udbud på opgaven, hvorfor vi ikke kan svare på tidshorisonten.”

Leave a reply

Required

Required, hidden

XHTML Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>