Grundejerforening i Hjortespring, Herlev

Henvendelse fra Gigabit

Grundejerforeningen har modtaget denne henvendelse fra Gigabit ApS den 12.oktober 2018:
—————————
Besked:
Til formanden for GAMMELGÅRDS GRUNDEJERFORENING, Ole Thomsen.

Gigabit undersøger interessen for fibernet til villaer i jeres område og vil naturligvis gerne informere om projektet – især om graveteknikken og reetablering.

Mandskabet benytter styret underboring, og dermed bliver generne ved arbejde mindre end ved traditionel længdegravning.

Boringen foregår mellem to huller i jorden; der graves ét hul, hvor boringen begynder, og et andet 70 – 100 m længere henne på vejstrækningen, hvor boringen afsluttes. Her kobles fiberrør på borehovedet, som trækkes med tilbage til begyndelsesstedet. Belægningen reetableres herefter.

Gigabit har egne brolæggere ansat, som er dedikerede til reetableringsarbejdet. Herlev Kommune gennemfører en afleveringsforretning for at sikre sig, at kvaliteten er i orden.

Beslutningen om eventuel etablering af fibernet fordrer ingen handling fra foreningens side, men Gigabit bestræber sig naturligvis på at være på god fod med grundejerforeninger og vejlaug i fiberprojektets dækningsområde. I første uge af december afgøres det, om der er tilstrækkelig interesse til at igangsætte projektet. Materiale blev husstandsomdelt i dag.

Gigabit afholder informationsmøde 13/11, Kl. 18.30.

Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31, Fælleslokalet, 1.sal.

I det fleste tilfælde vil det være muligt at realisere et fiberprojekt med ca. 25% tilmeldte. Den nødvendige tilslutningsprocent varierer efter afstanden mellem matrikler og belægningstyper.

Man kan læse mere om projektet her: https://gigabit.dk/projekter.html

Hvis der er nok tilslutning, går Gigabit i gang med projekteringsfasen, og opstart af gravning kan forventes senest seks måneder efter tilmeldingsfristen.

Jeg besvarer gerne spørgsmål. Skriv også gerne, hvis en opringning foretrækkes.

Med venlig hilsen
Jane MacPherson
Kommunikation, PR- og Marketing

Gigabit ApS
Formervangen 34
2600 Glostrup
tlf. +45 71 99 22 30

Leave a reply

Required

Required, hidden

XHTML Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>